میای با من دوست بشی سوار اتوبوس بشی

دسته : قصه گویی
قصه گو : فاطمه توانگر مروستی
گروه سنی : ۵ تا ٧ سال
موضوع قصه : سایر

اتوبوس قصه از تنهایی خسته شده وتصمیم می گیردبرای یافتن دوست به جستجو بپردازد.در حین گشتن به یک پسر بچه وفیل وفنجان برخورد میکند و انها را سوار می کند تا با انها دوست شود اما انها در ایستگاهی دیگر برای دیدن دوستانشان پیاده می شوند ودر نهایت با یک مرد برخورد می کند واو با اتوبوس دوست شده وراننده اتوبوس می شود ودر کنار او می ماند.اتوبوس شاد وخوشحال به شهرهای مختلف سفر می کند .

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : آثار چاپ شده کانون پرورش فکری
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری