گوزن و لاک پشت

دسته : قصه گویی
قصه گو : الویا انس پرز ناپولس
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
موضوع قصه : سایر

قصه در مورد گوزن تیز پایی است که پاهای بلندی دارد. غرور او باعث شده بود که فکر کند دونده ترین حیوان جنگل است برای همین هر بار مسابقه ای ترتیب می داد و مثل همیشه برنده مسابقه بود تا اینکه یک روز لاک پشت دانای جنگل تصمیم می گیرد با او مسابقه دهد. گوزن که مطمئن است مثل همیشه برنده ی مسابقه است با خوشحالی می پذیر. لاک پشت دانا به سراغ لاک پشت های دیگر می رود و هر کدام از آنها در طول مسیر مسابقه پنهان می شوند. در حین مسابقه وقتی گوزن به سرعت می تازد و می گذرد دربخش هایی از مسیر متوجه می شود لاک پشت جلوتر از او می باشد. در واقع در طول مسیر لاک پشت های پنهان شده خودشان را نشان می دادند تا گوزن فکر کند لاک پشت داناست. با این ترفند لاک پشت او برنده مسابقه می شود حالا گوزن فکر می کند پاهای لاک پشت بلند تر از پاهای اوست.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-٢۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری