در سایه سار مهربانی

دسته : قصه گویی
قصه گو : آسیه رحمتی
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال
موضوع قصه : مذهبی

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : نوشته قصه گو
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری