تین تیلی

دسته : قصه گویی
قصه گو : سیدامین حسینی
گروه سنی : ۵ تا ٧ سال
موضوع قصه : اجتماعی ، اخلاقی

تین تیلی مورچه تنبلی است که در شهر مورچه ها زندگی می کند و به دلیل تنبلی هیچ کس با او دوستنیست.خطری لانه مورچه ها را تهدید میکند و تین تیلی بر تنبلی اش غلبه می کند و مورچه ها را از خطری بزرگ نجات می دهد.تین تیلی به یک قهرمان تبدیل می شود و به او پُست بزرگی محول می شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : نوشته قصه گو
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری
نویسنده : سید امین حسینی