لی‌لی حوضک

جوجه‌ای به دنیا می‌آید.
او به دلیل کم‌تجربگی درون حوض می‌افتد.
مرغ و خروس برای نجات دادن جوجه از دیگر حیوانات کمک می‌طلبند ولی تمامی حیوانات به فکر مشکلات خود هستند.
تا این که در اوج ناامیدی و اضطراب، امید نجات فرا می‌رسد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧۱
جوایز و افتخارات : دیپلم افتخار بیست و دومین جشنواره تربیتی رشد ۱٣٧۱(به خاطر استفاده از عناصر اصیل ایرانی)
پروانه زرین هشتمین جشنواره کودک و نوجوان اصفهان از بخش بین‌المللی مسابقه ۱٣٧٢
دیپلم افتخار هشتمین جشنواره کودک و نوجوان اصفهان از بخش مسابقه ایران ۱٣٧٢
مدت زمان : 16دقیقه
عوامل :
نویسنده: وجیه‌الله فردمقدم
فیلمبردار: فرخنده ترابی
تدوین‌گر: چنگیز صیاد
موسیقی: سیدمحمد میرزمانی
پویانما: وجیه‌الله فردمقدم و فرخنده ترابی
صداگذار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان