روباهی که به دنبال صدا رفت

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٠
مدت زمان :
عوامل : زمان فیلم: ۱٠ دقیقه
تهیه کننده : محمدرضا کریمی صارمی
مدیر تولید : محمد طلوع
طرح و فیلمنامه : فاطمه گودرزی، ماریا میر نژاد
موسیقی : کیوان هنرمند
تدوین : محمد گودرزی
صدا و میکس : مهرشاد ملکوتی
طراح گرافیک و شخصیت و انیماتور : فاطمه گودرزی
کامپوزیت : محمد گودرزی احسان غریب
فریم چینی : هدی اثنی عشری
اجرای زمینه : الهه محمد خانی، پریسا صابر مقدم، سمن پور زنجانی
اجرای شخصیت : هانیه شیخی، پریسا صابر مقدم ، نگین فرتاش مهر
دستیار طراحی حرکت : الهه محمد خانی
تصحیح رنگ : محمد گودرزی
تبدیل به نگاتیو :هادی یقینلو
عنوان بندی: شعله مهلوجی