تی پینجه

دسته : قصه گویی
قصه گو : تورنه جوزفی

دختری پس از مرگ پدر و مادرش مجبور می شود نزد یکی از بستگان دورش زندگی کند؛ اما خانم مورد نظر رفتار خوبی با «تی پینجه»ندارد و تمام کارهای خانه را به او محول می کند.یک روز که «تی پینجه»به مدرسه رفته بود،آتش خانه تمام می شود و خانم مجبور می شود برای جمع آوری چوب به جنگل برود. در جنگل او با گرانبو(روح حامی جنگل)مواجه می شود...

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢۵-٣٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری