ساده ترین موتور الکتریکی

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با انرژی است. انرژی در اشکال مختلف ظاهر می‌شود. انرژی الکتریکی را می‌توان به کار مفید، و یا انرژی مکانیکی-به وسیله‌ی ماشین آلات به نام موتورهای الکتریکی- تبدیل کرد. کار موتور الکتریکی با توجه به فعل و انفعالات الکترومغناطیسی: تعامل جریان (جریان الکترون ها) و یک میدان مغناطیسی می‌باشد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک باتری قلمی

سیم‌چین

2 سانتی متر سیم مسی

آهن ربای استوانه‌ای شکل

قیچی

روش کار

  • سیم مسی را از وسط تا کنید و نقطه ی تا را به وسیله‌ی سیم‌پیچ کمی فشرده کنید.
  • سپس همانند آنچه در فیلم نشان داده شده است دو طرف سیم را بگردانید و سیم را به شکل یک قلب دربیاورید.
  • با انتهای دو سیم دایره‌ای به قطر آهن‌ربایی که در اختیار دارید تشکیل دهید.
  • سر قطب مثبت باطری قلمی را به وسیله‌ی نوک قیچی کمی خراش دهید و آن را روی آهن‌ربا قرار دهید.
  •  و سپس قلب سیمی ساخته شده را به‌گونه‌ای روی آهن ربا قرار دهید که نقطه‌ی تا سیم روی خراش ایجاد شده در قطب مثبت باطری قرار گیرد.

آنچه اتفاق می‌افتد

فلز، سیم و آهن‌ربا یک مدار حلقه بسته را ایجاد کرده است که می‌تواند در حال حاضر به حرکت ادامه دهند. جریان از ترمینال منفی باتری، از طریق مدار به ترمینال مثبت باتری می‌رود.در حال حاضر در یک حلقه بسته میدان مغناطیسی ایجاد شده است