بادکنک و پوست پرتقال

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با ماده‌ی لیمونن در پرتقال است. در پوست پرتقال و لیمو، روغنی به نام لیمونن وجود دارد که باعث انحلال قسمتی از دیواره لاستیکی بادکنک می شود و آنرا می ترکاند البته همه نوع لاستیک در لیمونن حل نمی شود.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بادکنک

پوست پرتقال

روش کار

قطره های ریز پوست پرتقال می تواند باعث ترکاندن بادکنک شود، شما این کار را می توانید به روش های مختلفی انجام دهید.

شما می توانید آب پرتقال را در دستان خود ریخته و بر روی بادکنک بریزید یا دستان خود را به آب پوست پرتقال آغشته کند و بادکنک را لمس کنید یا پوست پرتقال را روی بادکنک بگیرید و با فشردن آن آب را روی بادکنک بریزید.

 

آنچه اتفاق می‌افتد

ترکیدن بادکنک در نتیجه ی ماده ی لیمونن موجود در پرتقال رخ می دهد که لاستیک بادکنک را حل کرده یا آن را سست می کند. لیمونننوعی روغن فرار یا اسانس است که در غلظتهای نسبتاً زیادی در پوست پرتقال وجود دارد (ترکیب خالص آن کاملاً بوی پرتقال می دهد).لیمونن یک هیدروکربن و به معنای دقیق کلمه قابل اشتعال است؛ شما حتی می توانید با یک پرتقال یک آتش سوزی راه بیاندازید!

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی