یخ رنگی

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با پدیده ی انجماد و ذوب است. هنگامی که آب رنگی را در جایخی با دمای صفر یا کمتر از آن می‌گذارید، شروع می‌کند به تغییر حالت دادن از مایع به جامد. در زمان کوتاهی حرکت مولکول‌های آب کند می‌شودنا به حالت جامد درآید و منجمد شود یعنی یخ بزند. به محض این‌که یخ را از جایخی بیرون می‌آورید، چون هوای بیرون گرم‌تر است، شروع به ذوب شدن می‌کند یا به مایعی تبدیل می‌شودکه همان آب است. چون آب رنگی شده و بی رنگ نیست، با ذوب شدن یخ و پخش شدن آب روی کاغذ، طرح‌ها و نقش‌های رنگی مخلوط می‌شوند و در هم می‌روند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

چند نوع رنگ خوراکی

آب

قالب پلاستیکی یخ

جایخی یخچال

کاغذ

چند فنجان

قاشق

هوای بیرون در یک روز گرم

روش کار

  • هریک از رنگ‌های خوراکی را در فنجانی با آب مخلوط کنید.
  • رنگ‌های مختلف آب را در خانه‌های جداگانه‌ی قالب پلاستیکی یخ بریزید، به‌طوری که هر خانه تا یک‌چهارم پر شود.
  • قالب را در جایخی بگذارید تا یخ بزند و جامد شود.
  • قطعات رنگی را از قالب دربیاورید.
  • کاغذ و قطعات را بیرون ببرید.
  • قطعات را روی کاغذ بچنید و صبر کنید تا ذوب شوند و رنگ‌ها با همدیگر مخلوط شوند.
  • سپس تصویر حاصل از یخ رنگی را کاملا خشک کنید.

کارهای دیگر

  • قبل از یخ زدن رنگ‌ها در هریک از قسمت‌های قالب یخ، یک چوب بستنی بگذارید. وقتی یخ زد، با یخ‌های رنگی دسته‌دار نقاشی کنید.
  • از یک قطعه یخ استفاده کنید و با حرکت دادن آن روی کاغذ نقاشی کنید.