کاغذ یخ‌زده

دسته : علمی

هدف از این آزمایش آشنایی با یخ زدن است. وقتی که آبرنگ با کاغذ یخ‌زده تماس پیدا می‌کند، سرد می‌شود و آن هم تقریبا یخ می‌زند. سرد شدن سبب می‌شود حرکت مولکول‌های رنگ کند شود و رنگ یخ بزند و مانند ماده‌ای جامد رفتار کند. اگر یخ کاغذ شروع به ذوب شدن یا آب شدن بکند، مولکول‌های رنگ و آب سریع‌تر حرکت می‌کنند و راحت‌تر با هم مخلوط می‌شوند. مانند حالت معمولی مخلوط شدن رنگ با آب.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

جایخی یخچال(یا محوطه‌ی بیرون در فصل یخبندان)

کاغذ ضخیم

آب

ظرف کم‌عمق

سینی لبه‌دار

آبرنگ و قلم‌مو

روش کار

  • کاغذ را در ظرف آب فرو ببرید تا کاملا خیس شود.
  • کاغذ خیس را روی سینی بگذارید.
  • سینی را با کاغذ خیس روی آن، در جایخی یخچال یا هوای سرد بیرون از خانهقرار دهید تا یخ بزند.
  • وقتی که کاغذ یخ زد، آن را از جایخی بیرون بیاوریدو قبل از اینکه یخ آب شود، کاغذ را رنگ بزنید.

کارهای دیگر

  • انواع مختلف کاغذ را برای رنگ زدن اتخاب کنید- حوله‌ی کاغذی، کاغذ صافی، کاغذ نقاشی، کاغذ تحریر.
  • با گچ روی کاغد یخ زده شکل بکشید.
  • با گواش کاغذ یخ زده را رنگ بزنید.