نقاشی خیس و خشک

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این آزمایش آشنایی با پدیده‌ی نفوذ و حل شدن است. هنگامی که پودر گواش روی کاغذ خیس پاشیده می‌شود، آب ذرات رنگ را جذب و در خود حل می‌کند. سپس رنگ مایع در آب کاغذ نفوذ می‌کند و پخش می‌شود و طرح‌ها و شکل‌هایی را می‌سازد

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

آب

ظرف کم‌عمق

 سینی لبه دار

پودر گواش

چند نمک‌پاش

کاغذ نقاشی

روزنامه

روش کار

  • گواش خشک را در نمک‌پاش بریزید و آن را تکان دهید تا مطمئن شوید که رنگ از سوراخ های آن بیرون می ریزد. همین کار را با نمک‌پاش‌ها و رنگ های دیگر انجام دهید.
  • در ظرف کم‌عمق تا نیمه آب بریزید.
  • کاغذ را به‌آرامی در آب ظرف فرو ببرید و فورا آن را در سینی بگذارید.
  • رنگ‌های خشک مختلف را روی کاغذ خیس بپاشید.
  • کاغذ را از روی سینی برداریدو روی روزنامه بگذارید تا خشک شود.

کارهای دیگر

  • ابتدا تصویری را روی کاغذ نقاشی رنگ کنید، سپس آن را در آب فرو ببرید و رنگ خشک را با نمک‌پاش روی آن بپاشید.
  • روی نقاشی خیس و خشک نمک بپاشید و واکنش بلورهای نمک را با آب مشاهده کنید.
  • روی کاغذ خشک رنگ خشک بپاشید. سپس آن را در هوای بارانی بیرون ببریدتا قطره های باران روی آن بریزد

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده