قوطی چرخان

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش برمشاهده ی این است که هر عمل، عکس العملی معادل خود و در جهت مخالف ایجاد می کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

چکش

میخ

قوطی خالی نوشابه

تکه ای نخ

آب 

روش کار:

  • به کمک چکش و میخ، به دقت چهار سوراخ با فاصله ی مساوی ، دورتادور قوطی و در پایین آن ایجاد کنید. وقتی که می خواهید میخ را از یک سوراخ بیرون بیاورید، آن را به یک طرف فشار دهید، تا زاویه ی تمام سوراخ ها در یک جهت باشد چرا که سوراخ ها جهت چرخش قوطی را مشخص می کنند.
  • دسته ی کوچک روی قوطی را به طرف بالا خم کنید و یک سر نخ را به آن گره بزنید
  • سر دیگر نخ را در دست بگیرید، قوطی را زیر شیر آب آشپزخانه نگه دارید و آن را پر از آب کنید
  • قوطی را با نخ بلند کنید

چه اتفاقی می افتد ؟

هر عمل، عکس العملی مساوی ولی در جهت مخالف دارد. در این آزمایش، قوطی از نخی با مقاومت خیلی کم آویزان است. آب با زاویه ای از قوطی به بیرون پرتاب می شود و عمل را ایجاد می کند. نیروی آب خروجی از سوراخ ها، عکس العمل را ایجاد می کند.

آیا می دانید که...

قایق های کوچکی که با جت (فواره) آب رانده می شوند، می توانند دو یا سه نفر را با سرعت بیش از 85 کیلومتر در ساعت حمل کنند.

نرم تنان دریای مانند هشت پا و ماهی مرکب به کمک فواره آبی که از بدنشان خارج می شود شنا می کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی