هاورکرافت

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف از این آزمایش مشاهده ی این است که چگونه می توان از هوا برای کاهش اصطکاک استفاده کرد

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بطری پلاستیکی نوشابه با در آن

چاقو

چکش

میخ 

بادکنک بزرگ

روش کار:

  • از بزرگتر خود بخواهیدکه قسمت بالای یطری را ببرد. برش باید روی یک دایره ی صاف و یکنواخت انجام شود. در بطری را ببندید.
  • به کمک چکش و میخ، سوراخ کوچکی در وسط در بطری ایجاد کنید.
  • بادکنک را باد کنید. سر آن را بپیچانیدتا موقتا هوا را نگه دار، دهانه ی آن را روی در بطری بکشید.
  • بادکنک را رها کنید همانطور که می بینید هوایی که از بادکنک خارج می شود یک بالشتک هوا درست می کند.

چه اتفاقی می افتد؟

از هوا می توان به عنوان روان کننده برای کاهش اصطکاک استفاده کرد. هاورکرافت  را"هواناو" نیز می نامند. هاورکرافت روی بالشتکی  از هوا که در زیر آن و در داخل پرده ی پلاستیکی حبس شده، شناور است. هوا از ذرات ریز تشکیل می شود، و وقتی این ذرات در داخل یک محفظه (مانند بادکنک یا پرده ی پلاستیکی زیر هاورکرافت) حبس می شوند، محفظه را پر می کنند و به دیواره های آن فشار می آورند. این نیروی فشار را فشار هوا می نامند.

شکل هاورکرافت بسیار مهم است. کف آن باید به اندازهی کافی بزرگ باشد تا ذرات هوا به آن فشار بیاورندو هاورکرافت را بلند کنند. همین فشار هواست که هاورکرافت را وادار به حرکت می کند.

 ایا می دانید که...

بزرگترین هاورکرافت دنیا می تواند بیش از 400 مسافر و 6 اتوموبیل را حمل کند.

هاورکرافت می تواند در خشکی، گل و باتلاق و نیز روی آب حرکت کند

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی