صورتک

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز:

1-پیش دستی یکبار مصرف

2-مقوای رنگی

3- چسب جامد رولی( چسب ماتیکی) یا چسب چوب

4-قیچی

5-ماژیک -مداد و مدادرنگی 

6-کش


مراحل ساخت کاردستی:

1- پیش دستی یکبار مصرف را طبق شکل برش می زنیم 2- جای چشم ها را با مداد یا ماژیک روی ظرف یکبار مصرف مشخص می کنیم و ابتدا سوراخی وسط چشم ایجاد کرده و با قیچی روی خط ماژیک را قیچی می کنیم و سوراخ برای دید  در ماسک ایجاد می شود 3- روی مقوا با مداد دایره و مثلث مربوط به بینی و گوش های خوک را می کشیم و با مداد رنگی سوراخ بینی ها و داخل گوش ها را نقاشی کرده ، چسب می زنیم و در جای مناسب طبق شکل می چسبانیم.4-دو سوی ماسک را با نوک قیچی سوراخ می کنیم و کش را از یک طرف وارد سوراخ  ایجاد شده کرده،  گره می زنیم و کمی بیشتر ازاندازه "پشت سر " کش را می بریم و از سوراخ دوم عبور داده ، گره می زنیم.5- ماسک شما آماده است.

شما می توانید با همین وسایل ماسک های متفاوت و زیباتری بسازید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی