گل با کلاهک بلوط

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

مشخصات کاردستی
مواد لازم : فلز
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فرشته جعفری