قاب عکس٢

اوریگامی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

شرح کاردستی




مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو