زیر لیوانی با نمد

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1-نمد در رنگ های متفاوت

2- چسب گرم ( برای استفاده از چسب گرم از بزرگترها کمک بگیرید)


مراحل ساخت:

1-یک قطعه نمد به شکل دایره- مربع و یا منحنی بعنوان زیر کار ، می بریم

2- نوارهای نیم سانتی از رنگ های متفاوت می بریم

3- سه نوار با رنگ متفاوت و طول متفاوت انتخاب کنید ( طول 5 سانت - 6 سانت -7 سانت) طبق شکل روی هم می گذاریم و لوله می کنیم .انتهای آن را با چسب گرم محکم می کنیم که باز نشود.

4- به تعداد مناسب از رول ها درست می کنیم و روی زمینه با چسب گرم( طبق شکل)  می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی