ساخت قطب نما

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱۴ سال

با وسایل ساده ای که در خا