عروسک فک‌زن کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

با یک برگه کاغذ و چند بار تا زدن آن، یک عروسک کاغذی برای نمایش خود بسازید.

شرح کاردستی

ابزار و مواد لازم : 

- یک برگه کاغذ A4


روش ساخت :

با توجه به تصویر با تا زدن کاغذ، عروسک خود را بسازید.پس از ساخت شکل ابتدایی می‌توانید با کاغذ‌های رنگی ، تکه‌چسبانی و نقاشی عروسک خود را هر طور که مایل هستید بسازید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، متحرک
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : علیرضا صدیق