چاپ با میوه

دسته : چاپ
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٢ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- کاغذ بزرگ ( قطع A3 و یا بزرگتر)

2-میوه

3-رنگ گواش

4-قلمو

مراحل ساخت:

1-با استفاده از قلمو روی میوه ای که انتخاب کرده اید با 2 یا 3 رنگ متفاوت  و یا تک رنگ رنگ می گذاریم و به دلخواه  روی  هر قسمت کاغذ که مایلید آن را فشار دهید و  چاپ بزنید..کاغذ را مدتی کنار بگذارید تا خشک شود.

نکته: وقتی مشغول چاپ می شوید مراقب باشید دستتان روی سایر جاهایی که چاپ زده اید نرود.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق