شکل سازی با میوه۱

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- پرتغال

2- انگور

مراحل ساخت:

انگور و برش های پرتغال را چیدمان های متفاوت کنید و شکل های زیبا خلق کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده