فرفره کاغذی

دسته : بومی ،محلی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
الگو : true

شرح کاردستی

1- مواد لازم شامل : کاغذ ، چسب ، سوزن ته گرد ، نی  می باشد .
کاغذی به شکل مربع ببرید .
2- مربع کاغذی را از چهارگوش تا نزدیکی مرکز مربع ببرید .
3- نیم گوش های بریده شده مربع کاغذی را مانند شکل به مرکز مربع بچسبانید .
4- تکه ای از یک کاغذ را به شکل دایره کوچک ببرید .
5* دایره کوچک کاغذی را به مرکز فرفره کاغذی بچسبانید . سپس سنجاق ته گردی را از مرکز دایره کاغذ کوچک عبور دهید و به قسمت بالای یک نی فرو دهید .
جهت آشنایی بیشتر با این نوع کاردستی ها به کتاب فرفه های سنتی ایران از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه نمایید .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی