موش دگمه ای

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

ابتدا دگمه ها را با رنگ های مورد نظر و شکل هایی که بتواند بیانگر کار نهایی باشد انتخاب نموده و طبق تصویر با چسب به هم می چسبانیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی