ساخت هلی کوپتر

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز :چوب بستنی، چسب

شرح کاردستی

ابتدا یه عدد چوب بستنی به عنوان بدنه ویکی زیر آن به عنوان بالویکی بالای آن به عنوانه بدنه بالا ویک بال از پایین به سر هلی کوپتر ویکی به عنوان بال آن به سمت بالا قسمت دم هلی کوپتر انتخاب کرده وبا دوته چوب بستنی دایره ای یکی قسمت سر ویکی قسمت دم هلی کوپتر وبا استفاده از چسب آنها را به یکدیگر وصل می کنیم کاری از عضو مرکز یک ایرانشهر                  

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما: خانم استوان مربی فرهنگی