گوشواره سنتی

وسایل مورد نیاز : نقوش سنتی ( طرحهای دوختنی )، مهره، سوزن ته گرد

شرح کاردستی

 ابتدا تکه دوختنی از لباسهای دورریختنی بلوچی را برش زده وبا استفاده از سوزن ونخ مهره ها رو به پایین طرح که به صورت گوشواره در آورده  وصل می کنیم وسوزن ته گرد را به صورت حلال در بالای گوشواره قرار می دهیم.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی
اجرا کننده : خانم استوان ، ازایرانشهر