خرگوش کاغذی

دسته : تزئینی

وسایل مورد نیاز: سی دی، کاغذ رنگی ، چسب

شرح کاردستی

ابتدا یک عدد سی دی را برداشته وبا استفاده از کاغذ رنگی زرد یک دایره به اندازه سی دی برش زده وبا چسب روی سی دی می چسبانیم و دوتا گوش با کاغذ رنگی برش می زنیم وبالای سر خرگوش با چسب می چسبانیم وبا ماژیک برای آن چشم ودهن ودماغ درست می کنیم.     کاری از اعضا ی  مرکز یک ایرانشهر    


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، CD
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما گلثوم نارویی