کلاژمترسک

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

وسایل لازم :نی آب میوه -کاغذ رنگی- طناب کنفی -چسب- قیچی

شرح کاردستی

ابتدا یک طرح از لباس مترسک روی کاغذ رنگی می کشیم وبعد یک نی با چسب روی کاغذ آچار می چسبانیم و طرح لباس را نیز روی نی چسبانده و حالا یک دایره برای سرمترسک برش داده و روی کار قرار می دهیم برای دست و موی مترسک ازطناب کنفی استفاده می کنیم و مانند شکل می چسبانیم و یک طرح کلاه کشیده و برش می دهیم و روی کار می چسبانیم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نی نوشابه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : خانم فاطمه اسلامی - مربی هنری مرکزخاش