گلدان گلی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

، مربی راهنما خانم بایگان
وسایل ، گل سفال ، کاردک ، ظرف آب

شرح کاردستی

 ابتدا با استفاده از گل یک دایره یا هر شکلی که دوست دارین درست می کنیم و بعد گل رو با دست رول می کنیم و با کمک کاردک بر روی گل رول شده و سطح دایره شکاف های کوچکی درست می کنیم  و با انگشت روی گلها را کمی خیس می کنیم و قسمت رول شده را روی سطح دایره قرار می دهیم تا به هم بچسبند بعد چند تا دیگر به شکل دایره رول می کنیم و به شکل های مختلف روی سطح با آب می چسبانیم  ودر انتها یه رول بزرگ با گل درست کرده و روی کار می چسبانیم.
 کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم بایگان