کاردستی کوسه

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
گردآورنده : معصومه قربانی