خرچنگ های زیبای من

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)وسایل مورد نیاز :کاغذ سفید- کاغذ رنگی- چسب-مداد شمعی

شرح کاردستی

برای شروع کار با کاغذ رنگی یک دایره بزرگ به اندازه سی دی و دو عدد کوچکتر برش می زنیم دایره ها را از وسط تا می زنیم دایره تا شده بزرگ را از یک طرف چسب زده و قسمت وسط به پایین برگه سفید می چسبانیم مانند تصویر دستها را با دو دایره کوچک می سازیم و نصب می کنیم با کمک مداد شمعی پاها و چشم ها را طراحی می کنیم و با سلیقه خود محیط اطراف خرچنگ را که می تواند ساحلی آرام یا اعماق دریا باشد را نقاشی می کنیم.


کاری از اعضای پسر مرکز یک خاشمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما: خانم مهبانو خسروی