کفش دوزک کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل لازم:کاغذرنگی - چسب مایع

شرح کاردستی

نوار هاي كاغذي يك سانتي را برش مي دهيم. يك دايره همرنگ نوار ها قيچي مي كنيم . به اندازه يك سانت از دو طرف نوار هاي كاغذي خط تا مي زنيم و روي دايره مي چسبانيم تا به صورت يك نصف توپ در بيايد.چشم و صورت و شاخك كفش دوزك را مي چسبانيم.

کاری ازاعضای مرکز نیکشهرمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم خیرالنساء بلوچی