تفنگ کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز: کاغذ باطله - چسب نواری یا رازی

شرح کاردستی


کاغذ های باطله را لوله لوله می کنیم در اندازه های مختلف و‌با چسب می چسبانیم  و تفنگ می سازیم.کاری ازاعضای مرکزسراوان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم کریمی