عروسک های کاغذی سه بعدی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز : کاغذ رنگی. چسب

شرح کاردستی


ابتدا طرح دامن  چهار یا پنج عدد برش می زنیم هرکدام را جدا  از وسط تا زده و از یک طرف به هم می چسبانیم تا شکل سه بعدی  دامن درست شود طرح بالا تنه عروسک را به رنگ دلخواه برش زده و سر عروسک را درست کرده و به تکه بالا تنه متصل می کنیم و در آخر آن را به دامن کاغذی وصل می کنیم.


مرکز یک خاش


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : خانم مهبانو خسروی
اجرا کننده : خانم مهبانوخسروی