ساخت سبد گل با وسایل دور ریختنی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز :چسب.قیچی.نی.جا سیدی یا هر قوطی خالی.

شرح کاردستی

 ابتدا نی را با چسب دور قوطی می چسبانیم بعد با کنف به حالت بافتنی دور گیری می کنیم. بعد از آن وقتی تا بالا دور گیری شد با ربان یا تورهای تزیینی دورآن را کار کرده و به عنوان سبد گل استفاده می کنیم.

کاری از اعضای مرکز یک ایرانشهر

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، روبان ، نی نوشابه ، CD
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم رودینی