ساخت حیوانات عروسکی با وسایل دوریختنی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل کار
قیچی ، کاغذ رنگی ، چسب ، قوطی های خالی کشک

شرح کاردستی


 ابتدا یک مقوا را به دلخواه وبه اندازه بدنه کشک با قیچی برش می زنیم و با چسب دور تا دور قوطی را با مقوا می پوشانیم بعد بالای قوطی یک دایره با مقوا برش زده و با چسب بچسبانید بعد برای شکل مورد نظر گوش و دهان و ... می گذاریم.


کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم بایگان