ساخت عروسک با تخم مرغ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز .تخم مرغ . کاغذ باطله.هسته .کاغذ رنگی ..

شرح کاردستی

ابتدا یک تخم مرغ خالی رو با تکه روزنامه باطله به صورت نوار ی پاپیه ماشه می کنم تا محک بشه بعد یک روز خشک شد ، سپس با هسته و دورریختنی حیوان یا هر چی که به ذهن برسه درست می کنیم درآخر هم با گواش رنگ می زنیم.
 کاری ازاعضای مرکز نیمروز


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پوست تخم مرغ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی