سرسره لازانیا

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز: ماکارونی، لازانیا، چسب حرارتی

شرح کاردستی


ابتدا بدنه سرسره را با ماکارونی به هم می چسبانیم و سپس سرسره را با لازانیا به بدنه کار چسب زده و محکم می کنیم.

کاری از اعضای پسر_ مرکز۲خاش 


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنماخانم اسما مسعودی