گلهای نمدی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز: نمد رنگی، نخ سوزن دوزی، الگوهای گل، مداد، قیچی، مروارید های رنگی

شرح کاردستی


ابتدا طرح الگوی گل را بر روی پارچه نمدی می کشیم و با قیچی برش می زنیم، سپس از پایین برش با کوک درشت آن را می دوزیم و جمع می کنیم و در انتها گلبرگها را به هم کوک زده و محکم می کنیم و با استفاده از دوخت ساقه دوزی و دوخت فرانسوی طرح روی گلبرگها را می دوزیم، برای زیبایی کار روی آن مروارید رنگی می چسبانیم و یا می دوزیم.کاری از اعضای دختر _ مرکز ۲خاش


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : دوختی