کاردستی با گوش پاکن

کاردستی با گوش پاکن

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱۴ سال

انواع کاردستی با گوش پاکن

شرح کاردستی
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
گردآورنده : معصومه قربانی