کاردستی سرکلیدی

کاردستی سرکلیدی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱۴ سال

کاردستی سرکلیدی

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
گردآورنده : معصومه قربانی