کاردستی جوجه تیغی

کاردستی جوجه تیغی با کاج

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱۴ سال

کاردستی جوجه تیغی با کاج

شرح کاردستیمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
گردآورنده : معصومه قربانی