کاردستی ساخت رزافه های کاغذی

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستی

برای درست کردن زرافه خوشگل ابتدا یک برگه آچار رنگی در اندازه پنج مربع یک اندازه بزرگ یا متوسط به عنوان دست و پا و گردن ، یک مستطیل بزرگ به صورت نواری به عنوان بدن و دومستطیل کوچک به عنوان گوشها  و یک مستطیل باریک کوچک به عنوان دم قیچی کنید با کمک یک مداد یا با دست تمام مربع ها را  جدا جدا لوله و چسب بزنید ، مستطیل بزرگ را به چهار قسمت مساوی تا کنید و چهار تا از مربع هایی که لوله کرده اید را روی قسمت تا شده بزنید و دو لبه مستطیل را به هم بچسبانید حالا بدن زرافه ما آماده است ، مربع باقیمانده را که لوله کرده  بودیم را به عنوان گردن به بدن زرافه بچسبانید بعد مستطیل بعدی را به صورت نیم دایره  از بالا به گردن بچسبانید بعد دو تا مستطیل کوچک به عنوان گوشها برش زده و به سر چسب بزنید بعد دم و چشمها را بچسبانید و اگر دوست داشتید برای زیبای خال بکذارید.
  کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم بایگان