آموزش ساخت ماکت دیگ

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


ابزار مورد نیاز :کاغذ باطله،چسب چوب ،قلمو،گواش ،یا رنگ اکرلیک،
کاری از اعضای مرکز نیمروز - مربی راهنما : خانم ایران شهرکی

شرح کاردستی

ابتدا برای تهیه ماکت دیگ از یک دیگ استفاده می کنیم. روی سطح  دیگ رابا کاغذ و چسب (البته نصف دیگ )چسب زده و لایه لایه  به فرم دیگ در  می آوریم بعد که خشک شد نصف  ماکت را جداکرده و دوباره همان کاررا تکرار می کنیم تا  طرف دیگر آماده بشودمرحله بعد ته دیگ رو هم به همین صورت در می آوریم ومی چسبانیم در آخر کل شکل از داخل و بیرون چسب چوب می زنیم و رنگ دلخواه دیگ رو با گواش یا اکرولیک رنگ می کنیم.

 این کار برای گروه سنی نوجوان مناسب می باشد.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی