پرنده من

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل : قاشق یکبار مصرف .مقوا .چسب

کاری از اعضای مرکز چابهار- مربی راهنما خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

ابتدا بدن پرنده را برش  زده و بعد در وسط بدن پرنده دو شیار ایجاد کرده و قاشق را در آن فرو کرده و بعد برای پرنده چشم و نوک و پرمی  گذاریم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی