اوریگامی پروانه

دسته : کاغذ سازی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

کاری از اعضای مرکز2 زابل - مربی راهنم:خانم طوبی سامانی

شرح کاردستی

برای درست کردن پروانه  به برگه کاغذ مربع شکل نیاز داریم .ابتدا کاغذ را ازروی دو قطر تا زده که بهش تای به اضافه می گویند که با انجام این کار کاغذ مربع به چهار تامربع کوچک تقسیم می شود.
 سپس از روی خط تقارن های وسط اضلاع تا می زنیم که تا خورده گی برعکس تاخوردگی قطرها باشد که بهش ولی ضرب به در می گویند موقع تا زدن از خط تقارن مربع ما به شکل مثلث در می آید.به این صورت با برگردان یک چهارم مربع به سمت داخل می بریم؟ و برگه ما به شکل مثلث می شود
هنگام که یک چهارم مربع روبه   داخل تا می زنیم ،  حالا مثلث بعدی آمده رو دوباره تا می زنیم تا مثلث قائم زاویه بدست بیاید  وازقسمت پایین یک هلال کشیده و برش می زنیم . حالا دو گوشه هلال شده در بالا را روی ارتفاع مثلث تا می زنیم  نوک گوشه زاویه ۹۰ درجه رابه پشت کار می رسانیم
دراین مرحله کاغذ قوس برمی دارد و نوک آن را از بالا برمی گردانیم

به این صورت

این نوک زاویه هست


 به طرف پایین تا می خوره ، مراحل به صورت تصویری نشان داده شده.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو