ساخت تابلو با روش افشانگری

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

کاری ازاعضای مرکزیک خاش - مربی راهنما خانم فاطمه اسلامی
ابزارلازم:گواش - مقوا- قلم مو

شرح کاردستی


 ابتدا طرح گرگ را روی کاغذ کشیده و بعد برش می زنیم حالا مقوا را با گواش مشکی یا آبی پررنگ  رنگ زده و بعد از خشک شدن مقوا طرح را روی آن  با چسب نواری از زیر کار می چسبانیم. برای ایجاد حالت ماه بالای کار کاغذ را مانند شکل برش زده و می چسبانیم و با رنگ سفید گواش یا آبرنگ و مسواک رنگ را روی مقوا می پاشیم بعد از خشک شدن با دقت تصویر چسبانده شده را ازروی مقوا جدا کرده و با گواش مشکی طرح درخت و تپه زیر پا گرگ را می کشیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده