آموزش نگارگری

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

ابزار مورد نیاز‌:
کاغذ سفید، کاغذ کالک،مقوای فابریانو،مداد،پاکن،قلم مو گواش،ّبرنگ،اکرولیک

شرح کاردستی


در ابتدا جهت آشنایی اعضا با   نگارگری مختصر توضیح ونمونه طرح نگارگری را نشان می دهیم،  مرحله دوم دست گرمی جهت آماده شدن برای طراحی، مرحله سوم از روی طرح های نگارگری تلاش بر این است که مانند آن را بکشیم تا با فرم و اندازه ها و ریزپردازی ها در نگارگری بیشتر آشنا گردند، مرحله چهارم انتقال طرح با کاغذ کالک را آموزش داده ،یا انتقال مستقیم طرح روی کاغذ اصلی با میز نور را توضیح می دهیم،بعد از اجرای طرح روی مقوای فابریانو می رسیم به مرحله رنگ آمیزی  با رنگ های روحی و جسمی در نگارگری می پردازیم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : سیستانامهماندوست - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -مرکز نیمروز