ساعت لاک پشت

اوریگامی لاک پشت

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

موادلازم:
مقوای دور ریختنی، نخ کاموا، کاغذ اوریگامی یا کاغذ رنگی در ابعاد ۱۰در ۱۰ و چسب مایع

شرح کاردستی

بصورت گروهی یا فردی هم می توان این کاردستی را ساخت، نحوه ی ساخت اوریگامی لاک پشت به روایت تصویر
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مربی راهنما- اکرم بهرمند
اجرا کننده : اعضای نوجوان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکزیک زابل