گل تزیینی روی تل

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم: پارچه ساتن _ نخ و سوزن چسب حرارتی-دکمه

شرح کاردستی

 ابتدا مانند شکل ۵ عدد دایره یکسان روی پارچه کشیده و با قیچی بریده  حالا مانند شکل شروع به دوختن می کنیم و نخ را می کشیم تا گلبرگ های گل جمع شود بعد دوختن حتما محکم کاری می کنیم نخ را تا باز نشود . حالا یک دایره  کوچک با همان پارچه یا کاغذ برش می دهیم و گلبرگهای گل را مانند شکل کنار هم می چسبانیم و در آخر دکمه را در وسط گل قرار می دهیم  گل آماده چسباندن روی تل است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، دکمه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی ، دوختی
اجرا کننده : فاطمه اسلامی ، مربی هنری مرکزخاش